בניגוד לצוואה: דירת ההורים תירשם על ילדיהם

עמוד הבית > מן התקשורת

בניגוד לצוואה: דירת ההורים תירשם על ילדיהם

בני זוג הורו שלאחר מותם יימכר הנכס כדי להחזיר חוב לאחיה של האישה. ביהמ"ש אישר לרשום את הדירה על שם הילדים כדי לאפשר את המכירה

בית המשפט למשפחה באשדוד קיבל לאחרונה בקשה של שני אחים לרשום על שמם את הדירה של הוריהם המנוחים, אף שאלה קבעו בצוואה הדדית שהנכס יימכר וישמש להחזר חובות. השופט אריאל ממן קבע כי לא ניתן לבצע את המכירה ללא מהלך זה והוא נדרש כדי לממש את רצון ההורים.
ההורים ערכו את הצוואה הדדית באוגוסט 2014. האב נפטר ב-2018 והאם בתחילת 2019. בצוואה צוין כי דירת ההורים תימכר בשוק החופשי לכל המרבה במחיר. מהתמור–ה יוחזר סכום של 350 אלף שקל לאחיה של האם בגין הלוואה שנטלה מהם. לאחר מכן תחולק היתרה שווה בשווה בין שני ילדיהם.
לאחר שקיבלו צו קיום צוואה ביקשו הילדים לרשום את הדירה על שמם כדי להיערך למכירתה. ואולם במאי האחרון קבע השופט ממן שלא ניתן להיעתר לבקשה מכיוון שהוראות הצוואה לא קובעות שהדירה תעבור לילדים.
הילדים הגישו בקשה לעיון חוזר בהחלטה באמצעות עו"ד ג'ני ריינדוביץ. הם ציינו כי במהלך חייהם ההורים נקלעו לחובות רבים שבגינם נטלו הלוואות מבני משפחתם. רצון המנוחים היה להשיב הלוואות שלקחו (בהתאם להוראותיה המפורשות של הצוואה) וזאת בטרם יחולקו כספי תמורת מכירת הדירה.
הילדים הוסיפו כי מבחינה פרוצדורלית לא ניתן לבצע את מכירת הדירה ללא רישום פורמלי מוקדם שלה על שמם. לבקשה צורף תצהיר מטעם אחיה של אמם, נותני ההלוואה, שלפיו הם יודעים כי מתגבש הסכם למכירת הדירה שבאמצעותו יוכלו לקבל חזרה את החוב, והם מסכימים לרישום הדירה על שם הילדים.
רשם המקרקעין רחובות הבהיר כי אין לו אינטרס ישיר או עמדה לגופה של הבקשה וכי ימלא אחר כל החלטה. הרשם לענייני ירושה ציין כי משניתן צו קיום צוואה, אין לו כל סמכות בעניין מימוש העיזבון.
השופט ממן קיבל את הבקשה. הוא הבהיר כי התכלית המרכזית (אך לא היחידה) בהוראות הפורמליות של חוק הירושה, היא הרצון והצורך לכבד את רצון המת. בראי תכלית חשובה זו, בית המשפט מוסמך לרפא פגמים, שנפלו בצורתה של הצוואה.
לקביעתו, לפי פרשנותה המילולית הצרה של הצוואה הדירה אינה אמורה לעבור על שם הילדים. עם זאת, לפי פרשנותה התכליתית, הצוואה נועדה למימוש רצונם של המנוחים להשיב תחילה את ההלוואות שלקחו במהלך חייהם ולהעביר בסופו של יום את יתרת התמורה ממכירת דירתם לילדיהם.
השופט הוסיף כי היצמדות דווקנית ללשון הצוואה תסכל את רצון המנוחים, תגרום נזק לא רק למבקשים, אלא גם לבעלי החוב, הממתינים לביצוע המכירה על מנת שיוכלו לקבל את כספם בחזרה.
בנסיבות אלה ולאחר שהשתכנע כי יש די בטחונות לכך שהילדים יממשו את רצון ההורים וישלמו את החובות, הוא אישר את רישומם הפורמלי של הילדים כבעלי הזכויות בדירה לצורך מכירתה "לכל המרבה במחיר" בהתאם לרצון המנוחים.
לקריאת הכתבה באתר YNET אונליין

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן